Popis služby: Súhlas na použitie erbu mesta a obce pre právnické a fyzické osoby dáva samospráva, na základe rozhodnutia primátora/starostu.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre udelenie súhlasu na použitie symbolov mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 05.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 05.10.2016

Žiadosť o súhlas na používanie erbu

Legislatíva

Poplatky

Služba môže byť v ojedinelých prípadoch spoplatnená podľa individuálnych sadzieb

Kompetencie

Životné situácie