eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Smolenice

SNP 30/52
919 04 Smolenice

Mobil: +421 0918 430 310
Telefón: +421 33 5571 100
Web: https://smolenice.com/
E-mail: podatelna@smolenice.com

IČO: 00312983
DIČ: 2021175684

Bankové spojenie
IBAN:
 SK64 0200 0000 0000 0422 4212