Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Volebné právo

E-podanie
Vydávanie voličského preukazu

Mesto a obec vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska

Oblasti služieb